تاثیر بازی در فضای باز روی کودک | کودکانه

تاثیر بازی در فضای باز روی کودک


بازی در پارک و فضای باز، حواس پنجگانه کودک را تقویت می کند.

تاثیر بازی در فضای باز روی کودک


مطالب کودک جدید را با 48ia.ir دنبال کنید
از بقیه مطالب دیدن فرمایید

دیدگاه خود را بنویسید